Skočiť na hlavný obsah
OCUREV
 • Brucella melitensis, souche REV 1, Vivant
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Európska únia
 • Francúzsko

Identifikácia lieku

Názov lieku:
OCUREV
OCUREV
Účinná látka a sila:
 • Dostupné len v English
  2000000000.00
  Colony forming unit
  /
  1.00
  Dose
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QI04AE
Číslo registrácie:
 • FR/V/1723018 6/2017
Identifikačné číslo lieku:
 • 0e93471b-7aab-424d-bb2b-40abbfcf85d0
Trvalé identifikačné číslo:
 • 600000083146

Podrobnosti o lieku

Lieková forma:
 • Prášok a vehikulum na očné suspenzné kvapky
Withdrawal period by route of administration:
 • Ocular use
  • Sheep
   • Meat and offal
    30
    day
  • Goat
   • Meat and offal
    30
    day

Dostupnosť

Opis balenia:
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
 • Cz Vaccines S.A.U.
Source wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Destination wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Podrobné informácie o registrácii

Typ postupu registrácie:
Číslo postupu:
 • ES/V/0107/001
Dátum zmeny stavu registrácie:
Schvaľujúca krajina:
 • Francúzsko
Zodpovedný orgán:
 • ANSES
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • Cz Vaccines S.A.U.
Vydané rozhodnutie o registrácii:
Referenčný členský štát:
 • Španielsko
Dotknuté členské štáty:
 • Francúzsko
 • Portugalsko
Identifikátor referenčného lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Identifikátor zdrojového lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Ďalšie informácie

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."