Премини към основното съдържание
OCUREV
 • Brucella melitensis, souche REV 1, Vivant
 • Valid
Authorised in these countries:
 • European Union
 • France

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
OCUREV
OCUREV
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  2000000000.00
  Colony forming unit
  /
  1.00
  Dose
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QI04AE
Номер на лиценза:
 • FR/V/1723018 6/2017
Идентификационен номер на продукта:
 • 0e93471b-7aab-424d-bb2b-40abbfcf85d0
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000083146

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Капки за очи, прах и разтворител за суспензия
Withdrawal period by route of administration:
 • Ocular use
  • овца
   • Meat and offal
    30
    day
  • коза
   • Meat and offal
    30
    day

Наличност

Описание на опаковката:
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Cz Vaccines S.A.U.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • ES/V/0107/001
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • ANSES
Притежател на лиценза за употреба:
 • Cz Vaccines S.A.U.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Засегната държава членка:
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."