Přejít k hlavnímu obsahu
NAFPENZAL DC, intramaminė suspensija
 • Benzilpenicilīna prokaīna sāls
 • DIHYDROSTREPTOMYCIN SULPHATE
 • NAFCILLIN
 • Valid

Identifikace přípravku

Název léčivého přípravku:
NAFPENZAL DC, intramaminė suspensija
Léčivá látka a síla:
 • K dispozici pouze v English
  300.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Stříkačka
 • K dispozici pouze v English
  100.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Stříkačka
 • K dispozici pouze v English
  100.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Stříkačka
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinární kód (ATCvet):
 • QJ51RC23
Registrační číslo:
 • LT/2/93/0047/001-002
Identifikační číslo přípravku:
 • abe5fde5-a668-445a-9e39-6b039c242526
Stálé identifikační číslo:
 • 600000107746

Údaje o přípravku

Léková forma:
 • Intramamární suspenze
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramammary use
  • Cattle (dry cow)
   • Maso
    14
    day
   • Milk
    36
    hour

Dostupnost

Popis balení:
Výrobní místa s propouštěním šarží:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Source wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Destination wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Údaje o registraci

Typ registračního postupu:
Číslo postupu:
 • N/A
Datum změny stavu registrace:
Země registrace:
 • Litva
Odpovědný orgán:
 • SFVS
Držitel rozhodnutí o registraci:
 • Intervet International B.V.
Rozhodnutí o registraci vydáno:
Referenční členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Dotčený členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor referenčního přípravku:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor přípravku v členském státě původu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Další informace

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."