Přejít k hlavnímu obsahu
B-19 CZV SUBCUTANEA
 • Brucella abortus, Live
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Španelsko

Identifikace přípravku

Název léčivého přípravku:
B-19 CZV SUBCUTANEA
Léčivá látka a síla:
 • K dispozici pouze v English
  10.00
  colony forming unit(s)/gram
  /
  1.00
  Dose
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinární kód (ATCvet):
 • QI02AE
Registrační číslo:
 • 2940 ESP
Identifikační číslo přípravku:
 • 8b4220bf-7a99-460c-861e-14b246a789d4
Stálé identifikační číslo:
 • 600000055547

Údaje o přípravku

Léková forma:
 • Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
Withdrawal period by route of administration:
 • Subcutaneous use
  • Skot
   • Maso
    0
    day

Dostupnost

Popis balení:
Výrobní místa s propouštěním šarží:
 • CZ Vaccines S.A.U.
Source wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Destination wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Údaje o registraci

Typ registračního postupu:
Číslo postupu:
 • 2940 ESP
Datum změny stavu registrace:
Země registrace:
 • Španelsko
Odpovědný orgán:
 • The Spanish Agency Of Medicines And Medical Devices
Držitel rozhodnutí o registraci:
 • CZ Vaccines S.A.U.
Rozhodnutí o registraci vydáno:
Referenční členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Dotčený členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor referenčního přípravku:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor přípravku v členském státě původu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Další informace

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."