Премини към основното съдържание
B-19 CZV SUBCUTANEA
 • Brucella abortus, Live
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Spain

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
B-19 CZV SUBCUTANEA
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  10.00
  colony forming unit(s)/gram
  /
  1.00
  Dose
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QI02AE
Номер на лиценза:
 • 2940 ESP
Идентификационен номер на продукта:
 • 8b4220bf-7a99-460c-861e-14b246a789d4
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000055547

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Лиофилизат и разтворител за инжекционна суспензия
Withdrawal period by route of administration:
 • Subcutaneous use
  • говеда
   • Meat and offal
    0
    day

Наличност

Описание на опаковката:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • CZ Vaccines S.A.U.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • 2940 ESP
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • The Spanish Agency Of Medicines And Medical Devices
Притежател на лиценза за употреба:
 • CZ Vaccines S.A.U.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."