Hoppa till huvudinnehåll
Veterinary Medicines

GABBROVET 140 MG/ML SOLUTION FOR USE IN DRINKING WATER, MILK OR MILK REPLACER FOR PRE-RUMINANT CATTLE AND PIGS

Authorised
 • Paromomicīna sulfāts

Produktbeteckning

Läkemedlets namn:
GABBROVET 140 MG/ML SOLUTION FOR USE IN DRINKING WATER, MILK OR MILK REPLACER FOR PRE-RUMINANT CATTLE AND PIGS
Gabbrovet 140 mg/ml разтвор за прилагане във вода за пиене/мляко или млекозаместител за бозаещи телета и прасета
Aktiv substans:
 • Finns tillgänglig endast på English
Djurslag:
 • Nöt
 • Svin
Administreringsväg:
 • Oral användning

Ytterligare information om produkten

Aktiv substans / Styrka :
 • Finns tillgänglig endast på English
  200.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Läkemedelsform:
 • Lösning för användning i dricksvatten
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • Nöt
   • Meat and offal
    20
    dygn
  • Svin
   • Meat and offal
    3
    dygn
Anatomisk terapeutisk kemisk veterinärkod (ATCvet-kod):
 • QA07AA06
Godkännandestatus:
 • Godkänd
Authorised in:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.
Beskrivning av förpackning:

Ytterligare information

Entitlement type:
 • Försäljningstillstånd
Innehavare av godkännande för försäljning:
 • Ceva Animal Health Bulgaria EOOD
Godkännande för försäljning utfärdat:
Tillverkningsplatser för frisläppande av tillverkningssatser:
 • Ceva Sante Animale
Godkännandeland:
 • Bulgarien
Ansvarig myndighet:
 • Bulgarian Agency For Food Safety
Godkännandenummer:
 • 0022-2791
Datum för ändring av godkännandestatus:
Referensmedlemsstat:
 • Frankrike
Förfarandenummer:
 • FR/V/0317/001
Berörda medlemsstater:
 • Österrike
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Kroatien
 • Cypern
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Estland
 • Tyskland
 • Grekland
 • Ungern
 • Island
 • Irland
 • Italien
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Nederländerna
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Storbritannien (Nordirland)
Reference product in the source member state:

Dokument

Produktresumé

Published:
Bulgarian (PDF)
Download

Bipacksedel och märkning

Published:
Bulgarian (PDF)
Download
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."