Skip to main content
ICTHIOVAC VNN
 • Virus de la nécrose nerveuse du mérou tacheté, souche 1103, Inactivée
 • Valid

Identifikacija zdravila

Ime zdravila:
ICTHIOVAC VNN
ICTHIOVAC VNN, emulzija za injekciju, za lubine
Učinkovina / Jakost:
 • Na voljo samo v English
  1.00
  Relative Percentage Survival
  /
  1.00
  Dose
Anatomsko-terapevtsko-kemična veterinarska oznaka (ATCvet):
 • QI10X
Številka dovoljenja :
 • UP/I-322-05/19-01/221
Identifikacijska številka zdravila:
 • dc3c094f-d3ff-4c13-be72-018e38706d76
Stalna identifikacijska številka:
 • 600000033175

Podatki o zdravilu

Farmacevtska oblika:
 • Emulzija za injiciranje
Withdrawal period by route of administration:
 • Intraperitoneal use
  • Seabass
   • All relevant tissues
    no withdrawal period

Razpoložljivost

Opis ovojnine:
Proizvodna mesta, odgovorna za sproščanje serij:
 • Laboratorios Hipra S.A.
Source wholesaler:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Destination wholesaler:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.

Podatki o dovoljenju za promet

Vrsta postopka za pridobitev dovoljenja:
Številka postopka:
 • FR/V/0349/001
Datum spremembe statusa dovoljenja:
Pristojni organ:
 • MPS
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:
 • Laboratorios Hipra S.A.
Izdano dovoljenje za promet z zdravilom:
Oznaka referenčnega zdravila:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Oznaka izvornega zdravila:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.

Dodatne informacije

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenti

Prvič objavljeno:
Zadnja posodobitev:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."