Премини към основното съдържание
ICTHIOVAC VNN
 • Virus de la nécrose nerveuse du mérou tacheté, so…
 • Valid

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
ICTHIOVAC VNN
ICTHIOVAC VNN, emulzija za injekciju, za lubine
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  1.00
  Relative Percentage Survival
  /
  1.00
  Dose
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QI10X
Номер на лиценза:
 • UP/I-322-05/19-01/221
Идентификационен номер на продукта:
 • dc3c094f-d3ff-4c13-be72-018e38706d76
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000033175

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Инжекционна емулсия
Withdrawal period by route of administration:
 • Intraperitoneal use
  • риби от сем. Серениди
   • All relevant tissues
    no withdrawal period

Наличност

Описание на опаковката:
 • Налично само на English
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Laboratorios Hipra S.A.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • FR/V/0349/001
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • MPS
Притежател на лиценза за употреба:
 • Laboratorios Hipra S.A.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."