Skip to main content
Veterinary Medicines

Versican Plus DHPPi/L4 (--) - Lyophilisate and suspension for suspension for injection

Pooblaščeno
 • Canine distemper virus, strain CDVU 39, Live
 • Canine adenovirus 2, strain CAV-2-Bio 13, Live
 • Canine parvovirus 2b, strain CPV-2b Bio 12/B, Live
 • Canine parainfluenza virus 2, strain CPiV-2-Bio 15, Live
 • Leptospira interrogans, serogroup Icterohaemorrhagiae, serovar Icterohaemorrhagiae, strain MSLB 1089, Inactivated
 • Leptospira interrogans, serogroup Australis, serovar Bratislava, strain MSLB 1088, Inactivated
 • Leptospira interrogans, serogroup Canicola, serovar Canicola, strain MSLB 1090, Inactivated
 • Leptospira kirschneri, serogroup Grippotyphosa, serovar Grippotyphosa, strain MSLB 1091, Inactivated

Identifikacija zdravila

Ime zdravila:
Versican Plus DHPPi/L4 (--) - Lyophilisate and suspension for suspension for injection
Učinkovina:
Pot uporabe:
 • Subkutana uporaba

Podatki o zdravilu

Učinkovina / Jakost:
 • Na voljo samo v English
  Presentation_strength:10³·¹ - 10⁵·¹ TCID₅₀ Reference:Ph Eur 0448 Comments:Lyophilisate Index:0
 • Na voljo samo v English
  Presentation_strength:10³·⁶ - 10⁵·³ TCID₅₀ Reference:Ph Eur 1951 Comments:Lyophilisate Index:1
 • Na voljo samo v English
  Presentation_strength:10⁴·³ - 10⁶·⁶ TCID₅₀ Reference:Ph Eur 0964 Comments:Lyophilisate Index:2
 • Na voljo samo v English
  Presentation_strength:10³·¹ - 10⁵·¹ TCID₅₀1 Reference:Ph Eur 1955 Comments:Lyophilisate Index:3
 • Na voljo samo v English
  Presentation_strength:≥1:51 ALR Reference:Ph Eur 0447 Comments:Suspension Index:4
 • Na voljo samo v English
  Presentation_strength:≥1:51 ALR Reference:Ph Eur 0447 Comments:Suspension Index:5
 • Na voljo samo v English
  Presentation_strength:≥1:51 ALR Reference:Ph Eur 0447 Comments:Suspension Index:6
 • Na voljo samo v English
  Presentation_strength:≥1:40 ALR Reference:Ph Eur 0447 Comments:Suspension Index:7
Farmacevtska oblika:
 • Liofilizat in suspenzija za suspenzijo za injiciranje
Withdrawal period by route of administration:
 • Subkutana uporaba
  • Dog
Anatomsko-terapevtsko-kemična veterinarska oznaka (ATCvet):
 • QI07AJ06
Status dovoljenja:
 • Valid
Authorised in:
Available in:
 • Bulgaria
Opis ovojnine:

Dodatne informacije

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:
 • Zoetis Belgium
Marketing authorisation date:
Proizvodna mesta, odgovorna za sproščanje serij:
 • Bioveta a.s.
Pristojni organ:
 • European Commission
Številka dovoljenja :
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Datum spremembe statusa dovoljenja:

Dokumenti

Combined File of all Documents

slovenščina (PDF)
Published on: 1/09/2023
Prenesi
Bulgarian (PDF)
Published on: 1/09/2023
Croatian (PDF)
Published on: 1/09/2023
Czech (PDF)
Published on: 1/09/2023
Danish (PDF)
Published on: 1/09/2023
Dutch (PDF)
Published on: 1/09/2023
English (PDF)
Published on: 1/09/2023
Estonian (PDF)
Published on: 1/09/2023
Finnish (PDF)
Published on: 1/09/2023
French (PDF)
Published on: 1/09/2023
German (PDF)
Published on: 1/09/2023
Greek (PDF)
Published on: 1/09/2023
Hungarian (PDF)
Published on: 1/09/2023
Icelandic (PDF)
Published on: 1/09/2023
Italian (PDF)
Published on: 1/09/2023
Latvian (PDF)
Published on: 1/09/2023
Lithuanian (PDF)
Published on: 1/09/2023
Maltese (PDF)
Published on: 1/09/2023
Norwegian (PDF)
Published on: 1/09/2023
Polish (PDF)
Published on: 1/09/2023
Portuguese (PDF)
Published on: 1/09/2023
Romanian (PDF)
Published on: 1/09/2023
Slovak (PDF)
Published on: 1/09/2023
Spanish (PDF)
Published on: 1/09/2023
Swedish (PDF)
Published on: 1/09/2023

ema-puar-versican-plus-dhppi-l4-v-3678-par-en.pdf

English (PDF)
Published on: 16/03/2023
Prenesi
Kako koristna je bila ta stran?:
No votes yet
Prosimo, da ne vključite nobenih osebnih podatkov, kot so vaše ime ali kontaktni podatki. Če to storite, se strinjate z obdelavo teh podatkov v skladu z Izjavo o zasebnosti EMA v zvezi z zahtevami po informacijah ali dostopu do dokumentov. Če želite odgovor EMA, namesto tega pošljite vprašanje EMA.