Skočiť na hlavný obsah
Veterinary Medicines

Versican Plus DHPPi/L4 (--) - Lyophilisate and suspension for suspension for injection

Authorised
 • Canine distemper virus, strain CDVU 39, Live
 • Canine adenovirus 2, strain CAV-2-Bio 13, Live
 • Canine parvovirus 2b, strain CPV-2b Bio 12/B, Live
 • Canine parainfluenza virus 2, strain CPiV-2-Bio 15, Live
 • Leptospira interrogans, serogroup Icterohaemorrhagiae, serovar Icterohaemorrhagiae, strain MSLB 1089, Inactivated
 • Leptospira interrogans, serogroup Australis, serovar Bratislava, strain MSLB 1088, Inactivated
 • Leptospira interrogans, serogroup Canicola, serovar Canicola, strain MSLB 1090, Inactivated
 • Leptospira kirschneri, serogroup Grippotyphosa, serovar Grippotyphosa, strain MSLB 1091, Inactivated

Identifikácia lieku

Názov lieku:
Versican Plus DHPPi/L4 (--) - Lyophilisate and suspension for suspension for injection
Účinná látka:
Cesta podania:
 • Subkutánne použitie

Podrobnosti o lieku

Účinná látka a sila:
 • Dostupné len v English
  Presentation_strength:10³·¹ - 10⁵·¹ TCID₅₀ Reference:Ph Eur 0448 Comments:Lyophilisate Index:0
 • Dostupné len v English
  Presentation_strength:10³·⁶ - 10⁵·³ TCID₅₀ Reference:Ph Eur 1951 Comments:Lyophilisate Index:1
 • Dostupné len v English
  Presentation_strength:10⁴·³ - 10⁶·⁶ TCID₅₀ Reference:Ph Eur 0964 Comments:Lyophilisate Index:2
 • Dostupné len v English
  Presentation_strength:10³·¹ - 10⁵·¹ TCID₅₀1 Reference:Ph Eur 1955 Comments:Lyophilisate Index:3
 • Dostupné len v English
  Presentation_strength:≥1:51 ALR Reference:Ph Eur 0447 Comments:Suspension Index:4
 • Dostupné len v English
  Presentation_strength:≥1:51 ALR Reference:Ph Eur 0447 Comments:Suspension Index:5
 • Dostupné len v English
  Presentation_strength:≥1:51 ALR Reference:Ph Eur 0447 Comments:Suspension Index:6
 • Dostupné len v English
  Presentation_strength:≥1:40 ALR Reference:Ph Eur 0447 Comments:Suspension Index:7
Lieková forma:
 • Lyofilizát a suspenzia na injekčnú suspenziu
Withdrawal period by route of administration:
 • Subcutaneous use
  • Dog
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QI07AJ06
Stav registrácie:
 • Valid
Authorised in:
 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Chorvátsko
 • Cyprus
 • Dánsko
 • Estónsko
 • Francúzsko
 • Fínsko
 • Grécko
 • Holandsko
 • Island
 • Lichtenštajnsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Luxembursko
 • Malta
 • Maďarsko
 • Nemecko
 • Nórsko
 • Portugalsko
 • Poľsko
 • Rakúsko
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Taliansko
 • United Kingdom (Northern Ireland)
 • Írsko
 • Česko
 • Španielsko
 • Švédsko
Opis balenia:

Ďalšie informácie

Entitlement type:
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • Zoetis Belgium
Marketing authorisation date:
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
 • Bioveta a.s.
Zodpovedný orgán:
 • European Commission
Číslo registrácie:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Dátum zmeny stavu registrácie:

Dokumenty

Combined File of all Documents

slovenčina (PDF)
Publikované na: 1/09/2023
Stiahnuť
Bulgarian (PDF)
Publikované na: 1/09/2023
Croatian (PDF)
Publikované na: 1/09/2023
Czech (PDF)
Publikované na: 1/09/2023
Danish (PDF)
Publikované na: 1/09/2023
Dutch (PDF)
Publikované na: 1/09/2023
English (PDF)
Publikované na: 1/09/2023
Estonian (PDF)
Publikované na: 1/09/2023
Finnish (PDF)
Publikované na: 1/09/2023
French (PDF)
Publikované na: 1/09/2023
German (PDF)
Publikované na: 1/09/2023
Greek (PDF)
Publikované na: 1/09/2023
Hungarian (PDF)
Publikované na: 1/09/2023
Icelandic (PDF)
Publikované na: 1/09/2023
Italian (PDF)
Publikované na: 1/09/2023
Latvian (PDF)
Publikované na: 1/09/2023
Lithuanian (PDF)
Publikované na: 1/09/2023
Maltese (PDF)
Publikované na: 1/09/2023
Norwegian (PDF)
Publikované na: 1/09/2023
Polish (PDF)
Publikované na: 1/09/2023
Portuguese (PDF)
Publikované na: 1/09/2023
Romanian (PDF)
Publikované na: 1/09/2023
Slovenian (PDF)
Publikované na: 1/09/2023
Spanish (PDF)
Publikované na: 1/09/2023
Swedish (PDF)
Publikované na: 1/09/2023

ema-puar-versican-plus-dhppi-l4-v-3678-par-en.pdf

English (PDF)
Publikované na: 16/03/2023
Stiahnuť
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."