Skočiť na hlavný obsah
MACROSYN 100 MG/ML SOLUTION FOR INJECTION FOR CATTLE, PIGS AND SHEEP
 • Tulathromycine
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Poľsko

Identifikácia lieku

Názov lieku:
MACROSYN 100 MG/ML SOLUTION FOR INJECTION FOR CATTLE, PIGS AND SHEEP
Macrosyn 100 mg/ml Roztwór do wstrzykiwań
Účinná látka a sila:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QJ01FA94
Číslo registrácie:
 • 3060
Identifikačné číslo lieku:
 • b815b70a-cbd3-47a9-ac38-18d530a5f976
Trvalé identifikačné číslo:
 • 600000040462

Podrobnosti o lieku

Lieková forma:
 • Injekčný roztok
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • Sheep
   • Milk
    no withdrawal period
   • Meat and offal
    16
    day
  • Pig
   • Meat and offal
    13
    day
 • Subcutaneous use
  • Cattle
   • Meat and offal
    22
    day
   • Milk
    no withdrawal period

Dostupnosť

Opis balenia:
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
 • Bimeda Animal Health Limited
Source wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Destination wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Podrobné informácie o registrácii

Typ postupu registrácie:
Číslo postupu:
 • FR/V/0418/001
Dátum zmeny stavu registrácie:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Schvaľujúca krajina:
 • Poľsko
Zodpovedný orgán:
 • URPL
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • Bimeda Animal Health Limited
Vydané rozhodnutie o registrácii:
Referenčný členský štát:
 • Francúzsko
Dotknuté členské štáty:
 • Rakúsko
 • Belgicko
 • Dánsko
 • Estónsko
 • Nemecko
 • Írsko
 • Taliansko
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Holandsko
 • Poľsko
 • Španielsko
Identifikátor referenčného lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Identifikátor zdrojového lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Ďalšie informácie

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."