Przejdź do treści
Veterinary Medicines

Macrosyn 100 mg/ml Roztwór do wstrzykiwań

Upoważniony
 • Tulathromycin

Identyfikacja produktu

Nazwa leku:
MACROSYN 100 MG/ML SOLUTION FOR INJECTION FOR CATTLE, PIGS AND SHEEP
Macrosyn 100 mg/ml Roztwór do wstrzykiwań
Numer pozwolenia:
Droga podania:
 • Podanie domięśniowe
 • Podanie podskórne

Szczegóły produktu

Numer pozwolenia / Moc :
 • Dostępne wyłącznie w Angielski
  100.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Postać farmaceutyczna:
 • Roztwór do wstrzykiwań
Withdrawal period by route of administration:
 • Podanie domięśniowe
  • Sheep
   • Meat and offal
    16
    day
   • Milk
    no withdrawal period
  • Pig
   • Meat and offal
    13
    day
 • Podanie podskórne
  • Cattle
   • Meat and offal
    22
    day
   • Milk
    no withdrawal period
Kod klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej‎ (ATCvet):
 • QJ01FA94
Status pozwolenia:
 • Valid
Opis pakietu:
 • Dostępne wyłącznie w French
 • Dostępne wyłącznie w French
 • Dostępne wyłącznie w French
 • Dostępne wyłącznie w French

Informacje dodatkowe

Entitlement type:
Podmiot odpowiedzialny:
 • Bimeda Animal Health Limited
Marketing authorisation date:
Miejsca wytwarzania w ramach procedury zwolnienia serii:
 • Bimeda Animal Health Limited
Organ odpowiedzialny:
 • Office For Registration Of Medicinal Products Medical Devices And Biocidal Products
Numer pozwolenia:
 • 3060
Referencyjne państwo członkowskie:
Numer procedury:
 • FR/V/0418/001
Zainteresowane państwa członkowskie:

Dokumenty

Charakterystyka produktu leczniczego

polski (PDF)
Opublikowane na: 6/02/2023
Pobierać

Ulotka dla pacjenta

polski (PDF)
Opublikowane na: 6/02/2023
Pobierać

oznakowanie opakowań

polski (PDF)
Opublikowane na: 6/02/2023
Pobierać
Jak przydatna była ta strona?:
No votes yet
Proszę nie podawać żadnych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko ani dane kontaktowe. Jeśli tak, wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności EMA dotyczącym żądań informacji lub dostępu do dokumentów. Jeśli chcesz uzyskać odpowiedź od EMA, zamiast tego wyślij pytanie do EMA.