Skočiť na hlavný obsah
Aftovaxpur DOE (60) O1 BFS + SAT2 Saudi Arabia
 • Foot-and-mouth disease virus, serotype O, strain …
 • Foot-and-mouth disease virus, serotype SAT2, stra…
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Dánsko
 • Írsko
 • Rakúsko
 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Cyprus
 • Česko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Španielsko
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Grécko
 • Chorvátsko
 • Maďarsko
 • Island
 • Taliansko
 • Lichtenštajnsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Lotyšsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Nórsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Švédsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • United Kingdom (Northern Ireland)

Identifikácia lieku

Názov lieku:
Aftovaxpur DOE (60) O1 BFS + SAT2 Saudi Arabia
Účinná látka a sila:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QI02AA04
Číslo registrácie:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Identifikačné číslo lieku:
 • C8038B1A-B025-A912-E053-6B2A10AC5553
Trvalé identifikačné číslo:
 • 600000000084

Podrobnosti o lieku

Lieková forma:
 • Injekčná emulzia
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • Cattle
   • Not applicable
    0
    day
  • Sheep
   • Not applicable
    0
    day
  • Pig
   • Not applicable
    0
    day
 • Subcutaneous use
  • Cattle
   • Not applicable
    0
    day
  • Sheep
   • Not applicable
    0
    day
  • Pig
   • Not applicable
    0
    day

Dostupnosť

Opis balenia:
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Source wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Destination wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Podrobné informácie o registrácii

Typ postupu registrácie:
Číslo postupu:
 • EMEA/V/C/002292
Dátum zmeny stavu registrácie:
Schvaľujúca krajina:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Zodpovedný orgán:
 • European Commission
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Vydané rozhodnutie o registrácii:
Referenčný členský štát:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Dotknuté členské štáty:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Identifikátor referenčného lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Identifikátor zdrojového lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Ďalšie informácie

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."