Skočiť na hlavný obsah
Veterinary Medicines

Aftovaxpur DOE (60) O1 BFS + SAT2 Saudi Arabia

Oprávnený
 • Foot-and-mouth disease virus, serotype O, strain O1 BFS, Inactivated
 • Foot-and-mouth disease virus, serotype SAT2, strain Saudi Arabia, Inactivated

Identifikácia lieku

Názov lieku:
Aftovaxpur DOE (60) O1 BFS + SAT2 Saudi Arabia
Účinná látka:
Cesta podania:
 • Intramuskulárne použitie
 • Subkutánne použitie

Podrobnosti o lieku

Účinná látka a sila:
 • Dostupné len v English
  Presentation_strength:≥ 6 PD50 Reference:Hse Index:0
 • Dostupné len v English
  Presentation_strength:≥ 6 PD50 Index:11
Lieková forma:
 • Injekčná emulzia
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuskulárne použitie
  • Cattle
   • Not applicable
    0
    day
  • Sheep
   • Not applicable
    0
    day
  • Pig
   • Not applicable
    0
    day
 • Subkutánne použitie
  • Cattle
   • Not applicable
    0
    day
  • Sheep
   • Not applicable
    0
    day
  • Pig
   • Not applicable
    0
    day
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QI02AA04
Stav registrácie:
 • Valid
Authorised in:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Opis balenia:

Ďalšie informácie

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Marketing authorisation date:
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
 • Boehringer Ingelheim Animal Health France
Zodpovedný orgán:
 • European Commission
Číslo registrácie:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Dátum zmeny stavu registrácie:

Dokumenty

Combined File of all Documents

slovenčina (PDF)
Publikované na: 19/03/2024
Stiahnuť
Bulgarian (PDF)
Publikované na: 19/03/2024
Croatian (PDF)
Publikované na: 19/03/2024
Czech (PDF)
Publikované na: 19/03/2024
Danish (PDF)
Publikované na: 19/03/2024
Dutch (PDF)
Publikované na: 19/03/2024
English (PDF)
Publikované na: 19/03/2024
Estonian (PDF)
Publikované na: 19/03/2024
Finnish (PDF)
Publikované na: 19/03/2024
French (PDF)
Publikované na: 19/03/2024
German (PDF)
Publikované na: 19/03/2024
Greek (PDF)
Publikované na: 19/03/2024
Hungarian (PDF)
Publikované na: 19/03/2024
Icelandic (PDF)
Publikované na: 19/03/2024
Italian (PDF)
Publikované na: 19/03/2024
Latvian (PDF)
Publikované na: 19/03/2024
Lithuanian (PDF)
Publikované na: 19/03/2024
Maltese (PDF)
Publikované na: 19/03/2024
Norwegian (PDF)
Publikované na: 19/03/2024
Polish (PDF)
Publikované na: 19/03/2024
Portuguese (PDF)
Publikované na: 19/03/2024
Romanian (PDF)
Publikované na: 19/03/2024
Slovenian (PDF)
Publikované na: 19/03/2024
Spanish (PDF)
Publikované na: 19/03/2024
Swedish (PDF)
Publikované na: 19/03/2024

ema-puar-aftovaxpur-v-2292-var-ii-0001-en.pdf

English (PDF)
Publikované na: 6/02/2023
Stiahnuť

ema-puar-aftovaxpur-v-2292-par-en.pdf

English (PDF)
Publikované na: 6/02/2023
Stiahnuť

ema-puar-aftovaxpur-v-2292-var-ii-0009-en.pdf

English (PDF)
Publikované na: 6/02/2023
Stiahnuť
Ako užitočná bola táto stránka?:
No votes yet
Neuvádzajte žiadne osobné údaje, ako je vaše meno alebo kontaktné údaje. Ak tak urobíte, súhlasíte so spracovaním týchto údajov v súlade s Vyhlásením o ochrane osobných údajov agentúry EMA o žiadostiach o informácie alebo prístup k dokumentom. Ak chcete odpoveď od EMA, prosím Pošlite otázku EMA.