Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
T.S.-sol 20/100
  • Sulfametoxazol
  • Trimethoprim
  • Έγκυρη
Authorised in these countries:
  • Poland

Ταυτοποίηση προϊόντος

Ονομασία φαρμάκου:
T.S.-sol 20/100
Trimsulfasol 20 mg/ml + 100 mg/ml Roztwór do podania w wodzie do picia
Δραστική ουσία / Περιεκτικότητα:
  • Διατίθεται μόνο σε English
  • Διατίθεται μόνο σε English
Ανατομικός, θεραπευτικός, χημικός κτηνιατρικός κωδικός (ATCvet):
  • QJ01EW11
Αριθμός άδειας:
  • 2727
Αριθμός ταυτοποίησης προϊόντος:
  • 78ad292a-903d-4ec6-ae09-02eb9c1bca99
Αριθμός μόνιμης ταυτοποίησης:
  • 600000034337

Λεπτομέρειες προϊόντος

Φαρμακοτεχνική μορφή:
  • Διάλυμα για χορήγηση με πόσιμο νερό
Withdrawal period by route of administration:
  • In drinking water use
    • Χοίρος πάχυνσης
      • Meat and offal
        8
        Ημέρα
    • Ορνίθιο κρεοπαραγωγής
      • Meat and offal
        5
        Ημέρα

Διαθεσιμότητα

Περιγραφή συσκευασίας:
  • Διατίθεται μόνο σε English
  • Διατίθεται μόνο σε English
Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:
  • Dopharma B.V.
Source wholesaler:
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο προϊόν.
Destination wholesaler:
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο προϊόν.

Λεπτομερή στοιχεία έγκρισης

Καθεστώς άδειας:
  • Έγκυρη
Τύπος διαδικασίας έγκρισης:
Αριθμός διαδικασίας:
  • NL/V/0213/001
Ημερομηνία αλλαγής του καθεστώτος άδειας:
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο προϊόν.
Χώρα αδειοδότησης:
Αρμόδια αρχή:
  • URPL
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας:
  • Dopharma Research B.V.
Χορηγηθείσα άδεια κυκλοφορίας:
Κράτος Μέλος αναφοράς:
Ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος:
Αναγνωριστικός κωδικός φαρμάκου αναφοράς:
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο προϊόν.
Αναγνωριστικός κωδικός φαρμάκου προέλευσης:
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο προϊόν.

Πρόσθετες πληροφορίες

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Έγγραφα

Πρώτη δημοσίευση:
Τελευταία ενημέρωση:
Πρώτη δημοσίευση:
Τελευταία ενημέρωση:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."