Премини към основното съдържание
T.S.-sol 20/100
 • Sulfametoxazol
 • Trimethoprim
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Poland

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
T.S.-sol 20/100
Trimsulfasol 20 mg/ml + 100 mg/ml Roztwór do podania w wodzie do picia
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
 • Налично само на English
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QJ01EW11
Номер на лиценза:
 • 2727
Идентификационен номер на продукта:
 • 78ad292a-903d-4ec6-ae09-02eb9c1bca99
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000034337

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Разтвор за прилагане във вода за пиене
Withdrawal period by route of administration:
 • In drinking water use
  • свиня за угояване
   • Meat and offal
    8
    day
  • бройлер
   • Meat and offal
    5
    day

Наличност

Описание на опаковката:
 • Налично само на English
 • Налично само на English
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
Тази информация не е налична за този продукт.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • NL/V/0213/001
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Тази информация не е налична за този продукт.
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • URPL
Притежател на лиценза за употреба:
 • Dopharma Research B.V.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Засегната държава членка:
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."