Hoppa till huvudinnehåll
Veterinary Medicines

K-FLOR 100 mg/ml Solution for use in drinking water for pigs

Authorised
 • Florfenikols

Produktbeteckning

Läkemedlets namn:
K-FLOR 100 mg/ml Solution for use in drinking water for pigs
FLORTEK 100 mg/ml SOLUCION PARA ADMINISTRACION EN AGUA DE BEBIDA PARA PORCINO
Aktiv substans:
 • Finns tillgänglig endast på English
Djurslag:
 • Svin
Administreringsväg:
 • Användning i dricksvatten

Ytterligare information om produkten

Aktiv substans / Styrka :
 • Finns tillgänglig endast på English
  12064.00
  milligram(s)/millilitre
  /
  1.00
  milligram(s)/millilitre
Läkemedelsform:
 • Lösning för användning i dricksvatten
Withdrawal period by route of administration:
 • In drinking water use
  • Svin
   • Meat and offal
    5
    vecka
Anatomisk terapeutisk kemisk veterinärkod (ATCvet-kod):
 • QJ01BA90
Godkännandestatus:
 • Godkänd
Authorised in:
 • Polen
Beskrivning av förpackning:
 • Finns tillgänglig endast på English
 • Finns tillgänglig endast på English
 • Finns tillgänglig endast på English

Ytterligare information

Typ av godkännandeförfarande:
 • Försäljningstillstånd
Innehavare av godkännande för försäljning:
 • Laboratorios Karizoo S.A.
Godkännande för försäljning utfärdat:
Tillverkningsplatser för frisläppande av tillverkningssatser:
 • Laboratorios Karizoo S.A.
Godkännandeland:
 • Spanien
Ansvarig myndighet:
 • (AEMPS)
Godkännandenummer:
 • 3054 ESP
Datum för ändring av godkännandestatus:
Referensmedlemsstat:
 • Polen
Förfarandenummer:
 • PL/V/0103/001
Berörda medlemsstater:
 • Ungern
 • Portugal
 • Rumänien
 • Spanien
 • Storbritannien (Nordirland)

Dokument

Produktresumé

Published:
English (PDF)
Download

Bipacksedel och märkning

Published:
English (PDF)
Download

Produktresumé

Published:
Spanish (PDF)
Download

Bipacksedel

Published:
Spanish (PDF)
Download

Märkningstext

Published:
Spanish (PDF)
Download
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."