Премини към основното съдържание
K-FLOR 100 mg/ml Solution for use in drinking water for pigs
 • Florfenikols
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Poland

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
K-FLOR 100 mg/ml Solution for use in drinking water for pigs
FLORTEK 100 mg/ml SOLUCION PARA ADMINISTRACION EN AGUA DE BEBIDA PARA PORCINO
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  12064.00
  milligram(s)/millilitre
  /
  1.00
  milligram(s)/millilitre
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QJ01BA90
Номер на лиценза:
 • 3054 ESP
Идентификационен номер на продукта:
 • 678b42c4-52ed-4de1-a175-998bca89f90f
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000015449

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Разтвор за прилагане във вода за пиене
Withdrawal period by route of administration:
 • In drinking water use
  • свиня
   • Meat and offal
    5
    week

Наличност

Описание на опаковката:
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Laboratorios Karizoo S.A.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • PL/V/0103/001
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • (AEMPS)
Притежател на лиценза за употреба:
 • Laboratorios Karizoo S.A.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."