Hoppa till huvudinnehåll
Veterinary Medicines

Galliprant 100 mg - Tablet

Authorised
 • Grapiprant

Produktbeteckning

Läkemedlets namn:
Galliprant 100 mg - Tablet
Aktiv substans:
 • Finns tillgänglig endast på English
Djurslag:
 • Hund
Administreringsväg:
 • Oral användning

Ytterligare information om produkten

Aktiv substans / Styrka :
 • Finns tillgänglig endast på English
  100.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Tablett
Läkemedelsform:
 • Tablett
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • Hund
Anatomisk terapeutisk kemisk veterinärkod (ATCvet-kod):
 • QM01AX
Godkännandestatus:
 • Godkänd
Authorised in:
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Irland
 • Island
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Storbritannien (Nordirland)
 • Sverige
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike
Available in:
 • Belgien
 • Danmark
 • Finland
 • Frankrike
 • Irland
 • Italien
 • Luxemburg
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Spanien
 • Storbritannien (Nordirland)
 • Sverige
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike
Beskrivning av förpackning:
 • Finns tillgänglig endast på English
 • Finns tillgänglig endast på English

Ytterligare information

Entitlement type:
 • Försäljningstillstånd
Innehavare av godkännande för försäljning:
 • Elanco GmbH
Marketing authorisation date:
Tillverkningsplatser för frisläppande av tillverkningssatser:
 • Elanco France S.A.S
Ansvarig myndighet:
 • European Commission
Godkännandenummer:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.
Datum för ändring av godkännandestatus:

Dokument

Gemensam fil för alla dokument

svenska (PDF)
Publicerad på: 11/01/2024
Ladda ner
Bulgarian (PDF)
Publicerad på: 11/01/2024
Croatian (PDF)
Publicerad på: 11/01/2024
Czech (PDF)
Publicerad på: 11/01/2024
Danish (PDF)
Publicerad på: 11/01/2024
Dutch (PDF)
Publicerad på: 11/01/2024
English (PDF)
Publicerad på: 11/01/2024
Estonian (PDF)
Publicerad på: 11/01/2024
Finnish (PDF)
Publicerad på: 11/01/2024
French (PDF)
Publicerad på: 11/01/2024
German (PDF)
Publicerad på: 11/01/2024
Greek (PDF)
Publicerad på: 11/01/2024
Hungarian (PDF)
Publicerad på: 11/01/2024
Icelandic (PDF)
Publicerad på: 11/01/2024
Italian (PDF)
Publicerad på: 11/01/2024
Latvian (PDF)
Publicerad på: 11/01/2024
Lithuanian (PDF)
Publicerad på: 11/01/2024
Maltese (PDF)
Publicerad på: 11/01/2024
Norwegian (PDF)
Publicerad på: 11/01/2024
Polish (PDF)
Publicerad på: 11/01/2024
Portuguese (PDF)
Publicerad på: 11/01/2024
Romanian (PDF)
Publicerad på: 11/01/2024
Slovak (PDF)
Publicerad på: 11/01/2024
Slovenian (PDF)
Publicerad på: 11/01/2024
Spanish (PDF)
Publicerad på: 11/01/2024

ema-puar-galliprant-v-4222-par-en.pdf

English (PDF)
Publicerad på: 14/03/2023
Ladda ner
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."