Skip to main content
RB-51 CZV
 • Brucella abortus, strain RB51, Live
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Spain

Identifikacija zdravila

Ime zdravila:
RB-51 CZV
Učinkovina / Jakost:
 • Na voljo samo v English
  9.00
  Colony forming unit
  /
  1.00
  Dose
Anatomsko-terapevtsko-kemična veterinarska oznaka (ATCvet):
 • QI02AE
Številka dovoljenja :
 • 1431 ESP
Identifikacijska številka zdravila:
 • 634ce301-c8d9-4246-9058-59c3ce855888
Stalna identifikacijska številka:
 • 600000055038

Podatki o zdravilu

Farmacevtska oblika:
 • Prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje
Withdrawal period by route of administration:
 • Subcutaneous use
  • govedo
   • Meat and offal
    0
    day

Razpoložljivost

Opis ovojnine:
Proizvodna mesta, odgovorna za sproščanje serij:
 • Cz Vaccines S.A.U.
Source wholesaler:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Destination wholesaler:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.

Podatki o dovoljenju za promet

Vrsta postopka za pridobitev dovoljenja:
Številka postopka:
 • 1431 ESP
Datum spremembe statusa dovoljenja:
Pristojni organ:
 • (AEMPS)
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:
 • CZ Vaccines S.A.U.
Izdano dovoljenje za promet z zdravilom:
Referenčna država članica:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Zadevne države članice:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Oznaka referenčnega zdravila:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Oznaka izvornega zdravila:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.

Dodatne informacije

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenti

Prvič objavljeno:
Zadnja posodobitev:
Prvič objavljeno:
Zadnja posodobitev:
Prvič objavljeno:
Zadnja posodobitev:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."