Skip to main content
PANACUR 10 %
 • Fenbendazols
 • Valid
Authorised in these countries:
 • France

Identifikacija zdravila

Ime zdravila:
PANACUR 10 %
Učinkovina / Jakost:
Anatomsko-terapevtsko-kemična veterinarska oznaka (ATCvet):
 • QP52AC13
Številka dovoljenja :
 • FR/V/4901731 9/1985
Identifikacijska številka zdravila:
 • 202b1fb0-caec-4263-9531-f95645493f62
Stalna identifikacijska številka:
 • 600000035583

Podatki o zdravilu

Farmacevtska oblika:
 • Peroralna suspenzija
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • govedo
  • Equid

Razpoložljivost

Opis ovojnine:
Proizvodna mesta, odgovorna za sproščanje serij:
 • Intervet Productions S.A.
Source wholesaler:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Destination wholesaler:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.

Podatki o dovoljenju za promet

Vrsta postopka za pridobitev dovoljenja:
Številka postopka:
 • 05289/A/006/G
Datum spremembe statusa dovoljenja:
Pristojni organ:
 • ANSES
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:
 • Intervet
Izdano dovoljenje za promet z zdravilom:
Referenčna država članica:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Zadevne države članice:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Oznaka referenčnega zdravila:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Oznaka izvornega zdravila:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.

Dodatne informacije

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenti

Prvič objavljeno:
Zadnja posodobitev:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."