Skip to main content
Veterinary Medicines

PANACUR 10 %

Pooblaščeno
 • Fenbendazole

Identifikacija zdravila

Ime zdravila:
PANACUR 10 %
Učinkovina:
Pot uporabe:
 • Peroralna uporaba

Podatki o zdravilu

Učinkovina / Jakost:
 • Na voljo samo v English
  100.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Farmacevtska oblika:
 • Peroralna suspenzija
Withdrawal period by route of administration:
 • Peroralna uporaba
  • govedo
  • Equid
Anatomsko-terapevtsko-kemična veterinarska oznaka (ATCvet):
 • QP52AC13
Status dovoljenja:
 • Valid
Opis ovojnine:

Dodatne informacije

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:
 • Intervet
Marketing authorisation date:
Proizvodna mesta, odgovorna za sproščanje serij:
 • Intervet Productions
Pristojni organ:
 • French Agency For Food, Environmental And Occupational Health & Safety
Številka dovoljenja :
 • FR/V/4901731 9/1985
Datum spremembe statusa dovoljenja:

Dokumenti

Povzetek glavnih značilnosti zdravila

Ta dokument ne obstaja v tem jeziku (slovenščina). Spodaj ga najdete v drugem jeziku.
French (PDF)
Objavljeno na: 8/12/2022
Kako koristna je bila ta stran?:
No votes yet
Prosimo, da ne vključite nobenih osebnih podatkov, kot so vaše ime ali kontaktni podatki. Če to storite, se strinjate z obdelavo teh podatkov v skladu z Izjavo o zasebnosti EMA v zvezi z zahtevami po informacijah ali dostopu do dokumentov. Če želite odgovor EMA, namesto tega pošljite vprašanje EMA.