Премини към основното съдържание
PANACUR 10 %
 • Fenbendazols
 • Valid
Authorised in these countries:
 • France

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
PANACUR 10 %
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  100.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QP52AC13
Номер на лиценза:
 • FR/V/4901731 9/1985
Идентификационен номер на продукта:
 • 202b1fb0-caec-4263-9531-f95645493f62
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000035583

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Перорална суспензия
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • говеда
  • представител на сем. Еквиди

Наличност

Описание на опаковката:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
Тази информация не е налична за този продукт.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • 05289/A/006/G
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • French Agency For Food, Environmental And Occupational Health And Safety
Притежател на лиценза за употреба:
 • Intervet
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."