Skočiť na hlavný obsah
Jodofoam Endofoam 0,2/0,4g intrauterina pjena, za goveda (krave)
 • POTASSIUM IODIDE
 • IODINE
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Chorvátsko

Identifikácia lieku

Názov lieku:
Jodofoam Endofoam 0,2/0,4g intrauterina pjena, za goveda (krave)
Účinná látka a sila:
 • Dostupné len v English
  0.40
  gram(s)
  /
  45.20
  gram(s)
 • Dostupné len v English
  0.20
  gram(s)
  /
  45.20
  gram(s)
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QG51AD30
Číslo registrácie:
 • UP/I-322-05/21-01/753
Identifikačné číslo lieku:
 • 5cfc8963-b979-4b4a-9072-bfed104e1e32
Trvalé identifikačné číslo:
 • 600000078225

Podrobnosti o lieku

Lieková forma:
 • Intrauterinná pena
Withdrawal period by route of administration:
 • Intrauterine use
  • Cattle (cow)
   • Meat and offal
    0
    day
   • Milk
    0
    day

Dostupnosť

Opis balenia:
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
 • Pernix Pharma Kft.
Source wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Destination wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Podrobné informácie o registrácii

Typ postupu registrácie:
Číslo postupu:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Dátum zmeny stavu registrácie:
Schvaľujúca krajina:
 • Chorvátsko
Zodpovedný orgán:
 • Ministry Of Agriculture, Veterinary And Food Safety Directorate
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • Tolnagro Kft.
Vydané rozhodnutie o registrácii:
Referenčný členský štát:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Dotknuté členské štáty:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Identifikátor referenčného lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Identifikátor zdrojového lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Ďalšie informácie

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."