Премини към основното съдържание
Jodofoam Endofoam 0,2/0,4g intrauterina pjena, za goveda (krave)
 • POTASSIUM IODIDE
 • IODINE
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Croatia

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
Jodofoam Endofoam 0,2/0,4g intrauterina pjena, za goveda (krave)
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  0.40
  gram(s)
  /
  45.20
  gram(s)
 • Налично само на English
  0.20
  gram(s)
  /
  45.20
  gram(s)
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QG51AD30
Номер на лиценза:
 • UP/I-322-05/21-01/753
Идентификационен номер на продукта:
 • 5cfc8963-b979-4b4a-9072-bfed104e1e32
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000078225

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Вътрематочна пяна
Withdrawal period by route of administration:
 • Intrauterine use
  • крава
   • Meat and offal
    0
    day
   • Milk
    0
    day

Наличност

Описание на опаковката:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Pernix Pharma Kft.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
Тази информация не е налична за този продукт.
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • Ministry Of Agriculture, Veterinary And Food Safety Directorate
Притежател на лиценза за употреба:
 • Tolnagro Kft.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."