Skočiť na hlavný obsah
T.S.-Sol 20/100, oplossing voor orale toediening voor vleesvarkens en vleeskuikens
 • Trimethoprim
 • Sulfametoxazol
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Holandsko

Identifikácia lieku

Názov lieku:
T.S.-Sol 20/100, oplossing voor orale toediening voor vleesvarkens en vleeskuikens
Účinná látka a sila:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QJ01EW11
Číslo registrácie:
 • REG NL 7611
Identifikačné číslo lieku:
 • ff369dad-cbe4-4713-b193-b0e0825f9bda
Trvalé identifikačné číslo:
 • 600000059162

Podrobnosti o lieku

Lieková forma:
 • Koncentrát na perorálny roztok
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • Fowl
   • Meat and offal
    5
    day
  • Pigs (for fattening)
   • Meat and offal
    8
    day

Dostupnosť

Opis balenia:
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
 • Dopharma France
Source wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Destination wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Podrobné informácie o registrácii

Typ postupu registrácie:
Číslo postupu:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Dátum zmeny stavu registrácie:
Schvaľujúca krajina:
 • Holandsko
Zodpovedný orgán:
 • Medicines Evaluation Board
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • Dopharma Research B.V.
Vydané rozhodnutie o registrácii:
Referenčný členský štát:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Dotknuté členské štáty:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Identifikátor referenčného lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Identifikátor zdrojového lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Ďalšie informácie

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."