Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
T.S.-Sol 20/100, oplossing voor orale toediening voor vleesvarkens en vleeskuikens
 • Trimethoprim
 • Sulfametoxazol
 • Έγκυρη
Authorised in these countries:
 • Netherlands

Ταυτοποίηση προϊόντος

Ονομασία φαρμάκου:
T.S.-Sol 20/100, oplossing voor orale toediening voor vleesvarkens en vleeskuikens
Δραστική ουσία / Περιεκτικότητα:
 • Διατίθεται μόνο σε English
 • Διατίθεται μόνο σε English
Ανατομικός, θεραπευτικός, χημικός κτηνιατρικός κωδικός (ATCvet):
 • QJ01EW11
Αριθμός άδειας:
 • REG NL 7611
Αριθμός ταυτοποίησης προϊόντος:
 • ff369dad-cbe4-4713-b193-b0e0825f9bda
Αριθμός μόνιμης ταυτοποίησης:
 • 600000059162

Λεπτομέρειες προϊόντος

Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • Πυκνό σκεύασμα για παρασκευή πόσιμου διαλύματος
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • Fowl
   • Meat and offal
    5
    Ημέρα
  • Χοίρος πάχυνσης
   • Meat and offal
    8
    Ημέρα

Διαθεσιμότητα

Περιγραφή συσκευασίας:
Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:
 • Dopharma France
Source wholesaler:
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο προϊόν.
Destination wholesaler:
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο προϊόν.

Λεπτομερή στοιχεία έγκρισης

Καθεστώς άδειας:
 • Έγκυρη
Τύπος διαδικασίας έγκρισης:
Αριθμός διαδικασίας:
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο προϊόν.
Ημερομηνία αλλαγής του καθεστώτος άδειας:
Χώρα αδειοδότησης:
Αρμόδια αρχή:
 • Medicines Evaluation Board
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας:
 • Dopharma Research B.V.
Χορηγηθείσα άδεια κυκλοφορίας:
Κράτος Μέλος αναφοράς:
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο προϊόν.
Ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος:
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο προϊόν.
Αναγνωριστικός κωδικός φαρμάκου αναφοράς:
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο προϊόν.
Αναγνωριστικός κωδικός φαρμάκου προέλευσης:
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο προϊόν.

Πρόσθετες πληροφορίες

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Έγγραφα

Πρώτη δημοσίευση:
Τελευταία ενημέρωση:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."