Skočiť na hlavný obsah
Veterinary Medicines

ACEGON 50 mcg/ml solution for injection

Authorised
 • Gonadorelin acetate

Identifikácia lieku

Názov lieku:
ACEGON 50 mcg/ml solution for injection
Acegon 50 mcg/1 ml + 50 mcg/1 ml Roztwór do wstrzykiwań
Účinná látka:
Cesta podania:
 • Intramuskulárne použitie

Podrobnosti o lieku

Účinná látka a sila:
 • Dostupné len v English
  50.00
  microgram(s)/millilitre
  /
  1.00
  millilitre(s)
Lieková forma:
 • Injekčný roztok
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • Cattle (cow)
  • Cattle (heifer)
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QH01CA01
Stav registrácie:
 • Valid
Authorised in:
 • Európska únia
 • Poľsko
Available in:
 • Poľsko
Opis balenia:

Ďalšie informácie

Typ postupu registrácie:
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • Laboratorios Syva S.A.
Vydané rozhodnutie o registrácii:
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
 • Laboratorios Syva S.A.U.
 • Laboratorios Syva S.A.U.
Schvaľujúca krajina:
 • Poľsko
Zodpovedný orgán:
 • Office For Registration Of Medicinal Products Medical Devices And Biocidal Products
Číslo registrácie:
 • 2120
Dátum zmeny stavu registrácie:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Referenčný členský štát:
 • Španielsko
Číslo postupu:
 • ES/V/0158/001
Dotknuté členské štáty:
 • Rakúsko
 • Belgicko
 • Cyprus
 • Česko
 • Francúzsko
 • Grécko
 • Maďarsko
 • Írsko
 • Taliansko
 • Luxembursko
 • Holandsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Slovensko

Dokumenty

Súhrn charakteristických vlastností lieku

Published:
Polish (PDF)
Download

Písomná informácia pre používateľa

Published:
Polish (PDF)
Download

Označenie obalu

Published:
Polish (PDF)
Download

Súhrn charakteristických vlastností lieku

Published:
English (PDF)
Download

Písomná informácia pre používateľa

Published:
English (PDF)
Download

Označenie obalu

Published:
English (PDF)
Download

eu-PUAR-acegon-50-mcg-ml--solution-for-injection-en.pdf

Published:
English (PDF)
Download
How useful was this page?:
Average: 2 (4 votes)
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."