Премини към основното съдържание
ACEGON 50 mcg/ml solution for injection
 • Gonadorelin acetate
 • Valid
Authorised in these countries:
 • European Union
 • Poland

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
ACEGON 50 mcg/ml solution for injection
Acegon 50 mcg/1 ml + 50 mcg/1 ml Roztwór do wstrzykiwań
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  50.00
  microgram(s)/millilitre
  /
  1.00
  millilitre(s)
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QH01CA01
Номер на лиценза:
 • 2120
Идентификационен номер на продукта:
 • 1a010a89-2a53-49d8-8212-10faf603c581
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000016890

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Инжекционен разтвор
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • крава
  • юница

Наличност

Описание на опаковката:
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Syva
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • ES/V/0158/001
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Тази информация не е налична за този продукт.
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • URPL
Притежател на лиценза за употреба:
 • Syva
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Засегната държава членка:
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
Average: 2 (3 votes)
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."