Skočiť na hlavný obsah
DOXYCYCLINE CALIER 500 mg/g Oral powder for chickens, turkeys and pigs
 • Doksiciklīna hiklāts
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Španielsko

Identifikácia lieku

Názov lieku:
DOXYCYCLINE CALIER 500 mg/g Oral powder for chickens, turkeys and pigs
DOXICICLINA CALIER 500 mg/g POLVO PARA ADMINISTRACION EN AGUA DE BEBIDA PARA POLLOS PAVOS Y PORCINO
Účinná látka a sila:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QJ01AA02
Číslo registrácie:
 • 2008 ESP
Identifikačné číslo lieku:
 • 57b259c9-cafb-4aa3-a734-fd24cec7e92c
Trvalé identifikačné číslo:
 • 600000015543

Podrobnosti o lieku

Lieková forma:
 • Prášok na podanie v pitnej vode
Withdrawal period by route of administration:
 • In drinking water use
  • Turkey
  • Pigs (for fattening)
  • Chicken (broiler)

Dostupnosť

Opis balenia:
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
 • Laboratorios Calier S.A.
Source wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Destination wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Podrobné informácie o registrácii

Typ postupu registrácie:
Číslo postupu:
 • ES/V/0130/001
Dátum zmeny stavu registrácie:
Schvaľujúca krajina:
 • Španielsko
Zodpovedný orgán:
 • The Spanish Agency Of Medicines And Medical Devices
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • Laboratorios Calier S.A.
Vydané rozhodnutie o registrácii:
Referenčný členský štát:
 • Španielsko
Dotknuté členské štáty:
 • Česko
 • Francúzsko
 • Nemecko
 • Taliansko
 • Poľsko
 • Portugalsko
Identifikátor referenčného lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Identifikátor zdrojového lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Ďalšie informácie

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."