Przejdź do treści
Valbazen 10 % 100 g/l Suspensie voor oraal gebruik
 • Albendasool
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Belgium

Identyfikacja produktu

Nazwa leku:
Valbazen 10 % 100 g/l Suspensie voor oraal gebruik
Valbazen 10 % 100 g/l Suspension buvable
Valbazen 10 % 100 g/l Suspension zum Einnehmen
Numer pozwolenia / Moc :
Kod klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej‎ (ATCvet):
 • QP52AC11
Numer pozwolenia:
 • BE-V114012
Numer identyfikacyjny produktu:
 • b1e7064e-b014-4697-99f3-6c1fb9a63b05
Stały numer identyfikacyjny:
 • 600000085326

Szczegóły produktu

Postać farmaceutyczna:
 • Zawiesina doustna
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • Cattle
   • Meat and offal
    5
    day
   • Milk
    84
    hour

Dostępność

Opis pakietu:
Miejsca wytwarzania w ramach procedury zwolnienia serii:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Source wholesaler:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Destination wholesaler:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Dane dotyczące pozwolenia

Rodzaj procedury wydawania pozwoleń:
Numer procedury:
 • NAT/V/0012/001
Data zmiany statusu pozwolenia:
Organ odpowiedzialny:
 • FAMHP
Podmiot odpowiedzialny:
 • Elanco GmbH
Wydane dopuszczenie do obrotu:
Referencyjne państwo członkowskie:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Zainteresowane państwa członkowskie:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Referencyjny identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Źródłowy identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Informacje dodatkowe

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."