Przejdź do treści
Qivitan 25 mg/ml suspension for injection for cattle and pigs
 • Cefkvinoma sulfāts
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Slovenia

Identyfikacja produktu

Nazwa leku:
Qivitan 25 mg/ml suspension for injection for cattle and pigs
Qivitan 25 mg/ml suspenzija za injiciranje za govedo in prašiče
Numer pozwolenia / Moc :
Kod klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej‎ (ATCvet):
 • QJ01DE90
Numer pozwolenia:
 • DC/V/0557/001
Numer identyfikacyjny produktu:
 • ab3d97bd-1a2a-4f9b-91fd-23e7bec6f9fb
Stały numer identyfikacyjny:
 • 600000050001

Szczegóły produktu

Postać farmaceutyczna:
 • Zawiesina do wstrzykiwań
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • Cattle
   • Meat and offal
    5
    day
   • Milk
    24
    hour
  • Pig
   • Meat and offal
    3
    day

Dostępność

Opis pakietu:
Miejsca wytwarzania w ramach procedury zwolnienia serii:
 • Industrial Veterinaria S.A.
 • Animedica GmbH
Source wholesaler:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Destination wholesaler:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Dane dotyczące pozwolenia

Status pozwolenia:
Rodzaj procedury wydawania pozwoleń:
Numer procedury:
 • IE/V/0479/001
Data zmiany statusu pozwolenia:
Organ odpowiedzialny:
 • JAZMP
Podmiot odpowiedzialny:
 • Livisto Int'l S.L.
Wydane dopuszczenie do obrotu:
Referencyjne państwo członkowskie:
Zainteresowane państwa członkowskie:
Referencyjny identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Źródłowy identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Informacje dodatkowe

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."