Przejdź do treści
K-VET TYLOSINE 92 000 UI/G POUDRE POUR ADMINISTRATION DANS L’EAU DE BOISSON POUR PORCS
 • Tilozīna tartrāts
 • Valid
Authorised in these countries:
 • France

Identyfikacja produktu

Nazwa leku:
K-VET TYLOSINE 92 000 UI/G POUDRE POUR ADMINISTRATION DANS L’EAU DE BOISSON POUR PORCS
Numer pozwolenia / Moc :
Kod klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej‎ (ATCvet):
 • QJ01FA90
Numer pozwolenia:
 • FR/V/3930660 3/2017
Numer identyfikacyjny produktu:
 • 4823f18e-3187-417c-a0e7-444b4125673d
Stały numer identyfikacyjny:
 • 600000040625

Szczegóły produktu

Postać farmaceutyczna:
 • Proszek do sporządzania roztworu doustnego
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • Pig
   • Meat and offal
    7
    day

Dostępność

Opis pakietu:
Miejsca wytwarzania w ramach procedury zwolnienia serii:
 • Huvepharma S.A.
 • Qalian Italia S.r.l.
Source wholesaler:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Destination wholesaler:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Dane dotyczące pozwolenia

Status pozwolenia:
Rodzaj procedury wydawania pozwoleń:
Numer procedury:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Data zmiany statusu pozwolenia:
Organ odpowiedzialny:
 • ANSES
Podmiot odpowiedzialny:
 • Huvepharma S.A.
Wydane dopuszczenie do obrotu:
Referencyjne państwo członkowskie:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Zainteresowane państwa członkowskie:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Referencyjny identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Źródłowy identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Informacje dodatkowe

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."