Přejít k hlavnímu obsahu
K-VET TYLOSINE 92 000 UI/G POUDRE POUR ADMINISTRATION DANS L’EAU DE BOISSON POUR PORCS
 • Tilozīna tartrāts
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Francie

Identifikace přípravku

Název léčivého přípravku:
K-VET TYLOSINE 92 000 UI/G POUDRE POUR ADMINISTRATION DANS L’EAU DE BOISSON POUR PORCS
Léčivá látka a síla:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinární kód (ATCvet):
 • QJ01FA90
Registrační číslo:
 • FR/V/3930660 3/2017
Identifikační číslo přípravku:
 • 4823f18e-3187-417c-a0e7-444b4125673d
Stálé identifikační číslo:
 • 600000040625

Údaje o přípravku

Léková forma:
 • Prášek pro perorální roztok
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • Prase
   • Maso
    7
    day

Dostupnost

Popis balení:
Výrobní místa s propouštěním šarží:
 • Huvepharma S.A.
 • Qalian Italia S.r.l.
Source wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Destination wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Údaje o registraci

Typ registračního postupu:
Číslo postupu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Datum změny stavu registrace:
Země registrace:
 • Francie
Odpovědný orgán:
 • ANSES
Držitel rozhodnutí o registraci:
 • Huvepharma S.A.
Rozhodnutí o registraci vydáno:
Referenční členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Dotčený členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor referenčního přípravku:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor přípravku v členském státě původu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Další informace

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."