Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Adrisin ad us. vet.
 • ACIDUM ARSENICOSUM D8
 • ACIDUM FORMICICUM D8
 • ACIDUM SULFURICUM D22
 • ARCTIUM D8
 • Arnica D6
 • GRAPHITES D10
 • HISTAMINUM DIHYDROCHLORICUM D8
 • HISTAMINUM DIHYDROCHLORICUM D12
 • HISTAMINUM DIHYDROCHLORICUM D22
 • Ledum D8
 • Clavatum D6
 • PIX LIQUIDA D10
 • SELENIUM D12
 • STIBIUM SULFURATUM NIGRUM D10
 • Ignatia amara D6
 • SULFUR D12
 • TELLURIUM METALLICUM D10
 • THUJA OCCIDENTALIS D6
 • Έγκυρη
Authorised in these countries:
 • Germany

Ταυτοποίηση προϊόντος

Ονομασία φαρμάκου:
Adrisin ad us. vet.
Δραστική ουσία / Περιεκτικότητα:
 • Διατίθεται μόνο σε English
  15.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Δισκίο
 • Διατίθεται μόνο σε English
  15.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Δισκίο
 • Διατίθεται μόνο σε English
  15.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Δισκίο
 • Διατίθεται μόνο σε English
  15.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Δισκίο
 • Διατίθεται μόνο σε English
  15.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Δισκίο
 • Διατίθεται μόνο σε English
  15.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Δισκίο
 • Διατίθεται μόνο σε English
  15.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Δισκίο
 • Διατίθεται μόνο σε English
  15.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Δισκίο
 • Διατίθεται μόνο σε English
  15.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Δισκίο
 • Διατίθεται μόνο σε English
  15.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Δισκίο
 • Διατίθεται μόνο σε English
  15.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Δισκίο
 • Διατίθεται μόνο σε English
  15.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Δισκίο
 • Διατίθεται μόνο σε English
  15.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Δισκίο
 • Διατίθεται μόνο σε English
  15.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Δισκίο
 • Διατίθεται μόνο σε English
  15.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Δισκίο
 • Διατίθεται μόνο σε English
  15.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Δισκίο
 • Διατίθεται μόνο σε English
  15.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Δισκίο
 • Διατίθεται μόνο σε English
  15.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Δισκίο
Ανατομικός, θεραπευτικός, χημικός κτηνιατρικός κωδικός (ATCvet):
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο προϊόν.
Αριθμός άδειας:
 • 402287.00.00
Αριθμός ταυτοποίησης προϊόντος:
 • 53d41dd4-0aa7-4716-b76b-821cd9a16c87
Αριθμός μόνιμης ταυτοποίησης:
 • 600000100073

Λεπτομέρειες προϊόντος

Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • Δισκίο
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • Βοοειδή
   • Meat and offal
    0
    Ημέρα
   • Milk
    0
    Ημέρα
  • Σκύλος
  • Αίγα
   • Milk
    0
    Ημέρα
   • Meat and offal
    0
    Ημέρα
  • Πρόβατο
   • Meat and offal
    0
    Ημέρα
   • Milk
    0
    Ημέρα
  • Άλογο
   • Milk
    0
    Ημέρα
   • Meat and offal
    0
    Ημέρα
  • Γάτα
  • Χοίρος
   • Meat and offal
    0
    Ημέρα

Διαθεσιμότητα

Περιγραφή συσκευασίας:
 • Διατίθεται μόνο σε Deutsch
 • Διατίθεται μόνο σε Deutsch
 • Διατίθεται μόνο σε Deutsch
 • Διατίθεται μόνο σε Deutsch
Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο προϊόν.
Source wholesaler:
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο προϊόν.
Destination wholesaler:
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο προϊόν.

Λεπτομερή στοιχεία έγκρισης

Καθεστώς άδειας:
 • Έγκυρη
Τύπος διαδικασίας έγκρισης:
Αριθμός διαδικασίας:
 • 2402287
Ημερομηνία αλλαγής του καθεστώτος άδειας:
Χώρα αδειοδότησης:
Αρμόδια αρχή:
 • BVL
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας:
 • Biologische Heilmittel Heel GmbH
Χορηγηθείσα άδεια κυκλοφορίας:
Κράτος Μέλος αναφοράς:
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο προϊόν.
Ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος:
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο προϊόν.
Αναγνωριστικός κωδικός φαρμάκου αναφοράς:
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο προϊόν.
Αναγνωριστικός κωδικός φαρμάκου προέλευσης:
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο προϊόν.

Πρόσθετες πληροφορίες

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."