Přejít k hlavnímu obsahu
TYLOVET 10% premix for medicated feed for chickens, turkeys, calves for fattening
 • Tylosinfosfat
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Bulharsko

Identifikace přípravku

Název léčivého přípravku:
TИЛОВЕТ 10% премикс за медикаментозен фураж за пилета, пуйки, телета за угояване
TYLOVET 10% premix for medicated feed for chickens, turkeys, calves for fattening
Léčivá látka a síla:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinární kód (ATCvet):
 • QJ01FA90
Registrační číslo:
 • 0022-2005-10.04.2013
Identifikační číslo přípravku:
 • 3e3e04f5-5c28-4e6a-a7a9-fbb47bb2d56d
Stálé identifikační číslo:
 • 600000093242

Údaje o přípravku

Léková forma:
 • Premix pro medikaci krmiva
Withdrawal period by route of administration:
 • In-feed use
  • Chicken (chick)
   • Maso
    1
    day
  • Krůta
   • Maso
    1
    day
  • Skot (v žíru)
   • Maso
    no withdrawal period

Dostupnost

Popis balení:
Výrobní místa s propouštěním šarží:
 • Biovet AD
Source wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Destination wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Údaje o registraci

Typ registračního postupu:
Číslo postupu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Datum změny stavu registrace:
Země registrace:
 • Bulharsko
Odpovědný orgán:
 • BFSA
Držitel rozhodnutí o registraci:
 • Biovet AD
Rozhodnutí o registraci vydáno:
Referenční členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Dotčený členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor referenčního přípravku:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor přípravku v členském státě původu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Další informace

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."