Přejít k hlavnímu obsahu
P.G. 600 - Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung für Schweine
 • Gonadotrophin, chorionic
 • Grūsnu ķēvju seruma gonadotropīns
 • Valid

Identifikace přípravku

Název léčivého přípravku:
P.G. 600 - Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung für Schweine
Léčivá látka a síla:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinární kód (ATCvet):
 • QG03GA99
Registrační číslo:
 • 14615
Identifikační číslo přípravku:
 • bb10bc34-fda9-46e1-b916-16be1ca94325
Stálé identifikační číslo:
 • 600000089777

Údaje o přípravku

Léková forma:
 • Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
Withdrawal period by route of administration:
 • Subcutaneous use
  • Prase
   • Maso
    0
    day

Dostupnost

Popis balení:
Výrobní místa s propouštěním šarží:
 • Intervet International B.V.
Source wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Destination wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Údaje o registraci

Typ registračního postupu:
Číslo postupu:
 • -
Datum změny stavu registrace:
Země registrace:
 • Rakousko
Odpovědný orgán:
 • Austrian Agency For Health And Food Safety Limited
Držitel rozhodnutí o registraci:
 • Intervet Ges.m.b.H.
Rozhodnutí o registraci vydáno:
Referenční členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Dotčený členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor referenčního přípravku:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor přípravku v členském státě původu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Další informace

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."