Премини към основното съдържание
P.G. 600 - Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung für Schweine
 • Gonadotrophin, chorionic
 • Grūsnu ķēvju seruma gonadotropīns
 • Valid

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
P.G. 600 - Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung für Schweine
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  200.00
  international unit(s)
  /
  1.00
  dose
 • Налично само на English
  400.00
  international unit(s)
  /
  1.00
  dose
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QG03GA99
Номер на лиценза:
 • 14615
Идентификационен номер на продукта:
 • bb10bc34-fda9-46e1-b916-16be1ca94325
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000089777

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Прах и разтворител за инжекционен разтвор
Withdrawal period by route of administration:
 • Subcutaneous use
  • свиня
   • Meat and offal
    0
    day

Наличност

Описание на опаковката:
 • Налично само на Deutsch
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Intervet International B.V.
 • Intervet International GmbH
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • -
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • Austrian Agency For Health And Food Safety Limited
Притежател на лиценза за употреба:
 • Intervet Ges.m.b.H.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."