Přejít k hlavnímu obsahu
Rabisin vakcina A.U.V.
 • Inaktivēts trakumsērgas vīruss, celms G52
 • Valid

Identifikace přípravku

Název léčivého přípravku:
Rabisin vakcina A.U.V.
Léčivá látka a síla:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinární kód (ATCvet):
 • QI
Registrační číslo:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikační číslo přípravku:
 • f32c141a-846d-4c9e-a08c-97f5d45051b7
Stálé identifikační číslo:
 • 600000084972

Údaje o přípravku

Léková forma:
 • Injekční suspenze
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • Skot
   • Maso
    0
    day
  • Ovce
   • Maso
    0
    day
  • Koza
   • Maso
    0
    day
  • Pes
  • Kočka
  • Fretka
   • Maso
    0
    day

Dostupnost

Popis balení:
Výrobní místa s propouštěním šarží:
 • Boehringer Ingelheim Animal Health France
Source wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Destination wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Údaje o registraci

Typ registračního postupu:
Číslo postupu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Datum změny stavu registrace:
Země registrace:
 • Maďarsko
Odpovědný orgán:
 • NEBIH
Držitel rozhodnutí o registraci:
 • Boehringer Ingelheim Animal Health France
Rozhodnutí o registraci vydáno:
Referenční členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Dotčený členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor referenčního přípravku:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor přípravku v členském státě původu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Další informace

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."