Přejít k hlavnímu obsahu
TABERNIL ANTIASMATICO
 • Diphenhydraminhydrochlorid
 • Ephedrinhydrochlorid
 • 1,3-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione
 • Deksametazona nātrija fosfāts
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Španelsko

Identifikace přípravku

Název léčivého přípravku:
TABERNIL ANTIASMATICO
Léčivá látka a síla:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinární kód (ATCvet):
 • QR03CK
Registrační číslo:
 • 2066 ESP
Identifikační číslo přípravku:
 • d20b9dff-0561-4524-8e7a-1938e287dc3b
Stálé identifikační číslo:
 • 600000082773

Údaje o přípravku

Léková forma:
 • Roztok pro podání v pitné vodě
Withdrawal period by route of administration:
 • In drinking water use
  • Okrasní ptáci

Dostupnost

Popis balení:
Výrobní místa s propouštěním šarží:
 • Divasa Farmavic S.A.
Source wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Destination wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Údaje o registraci

Typ registračního postupu:
Číslo postupu:
 • 2066 ESP
Datum změny stavu registrace:
Země registrace:
 • Španelsko
Odpovědný orgán:
 • (AEMPS)
Držitel rozhodnutí o registraci:
 • Divasa Farmavic S.A.
Rozhodnutí o registraci vydáno:
Referenční členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Dotčený členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor referenčního přípravku:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor přípravku v členském státě původu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Další informace

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."