Премини към основното съдържание
TABERNIL ANTIASMATICO
 • Diphenhydraminhydrochlorid
 • Ephedrinhydrochlorid
 • 1,3-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione
 • Deksametazona nātrija fosfāts
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Spain

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
TABERNIL ANTIASMATICO
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QR03CK
Номер на лиценза:
 • 2066 ESP
Идентификационен номер на продукта:
 • d20b9dff-0561-4524-8e7a-1938e287dc3b
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000082773

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Разтвор за прилагане във вода за пиене
Withdrawal period by route of administration:
 • In drinking water use
  • декоративна птица

Наличност

Описание на опаковката:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Divasa Farmavic S.A.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • 2066 ESP
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • (AEMPS)
Притежател на лиценза за употреба:
 • Divasa Farmavic S.A.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."