Přejít k hlavnímu obsahu
Naquadem
 • Trichlormethiazid
 • Dexamethasone
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Německo

Identifikace přípravku

Název léčivého přípravku:
Naquadem
Léčivá látka a síla:
 • K dispozici pouze v English
  0.20
  gram(s)
  /
  18.00
  gram(s)
 • K dispozici pouze v English
  0.01
  gram(s)
  /
  18.00
  gram(s)
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinární kód (ATCvet):
 • QC03AA56
Registrační číslo:
 • 6873136.00.00
Identifikační číslo přípravku:
 • 35e554a2-d82d-485b-a7a5-83901e1db147
Stálé identifikační číslo:
 • 600000078427

Údaje o přípravku

Léková forma:
 • Granule
Withdrawal period by route of administration:
 • In-feed use
  • Skot
   • Maso
    5
    day
   • Milk
    1
    day
 • Oral use
  • Skot
   • Maso
    5
    day
   • Milk
    1
    day

Dostupnost

Popis balení:
Výrobní místa s propouštěním šarží:
 • Animedica GmbH
Source wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Destination wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Údaje o registraci

Typ registračního postupu:
Číslo postupu:
 • 0873136
Datum změny stavu registrace:
Země registrace:
 • Německo
Odpovědný orgán:
 • BVL
Držitel rozhodnutí o registraci:
 • Animedica GmbH
Rozhodnutí o registraci vydáno:
Referenční členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Dotčený členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor referenčního přípravku:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor přípravku v členském státě původu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Další informace

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."