Премини към основното съдържание
Naquadem
 • Trichlormethiazid
 • Dexamethasone
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Germany

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
Naquadem
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  0.20
  gram(s)
  /
  18.00
  gram(s)
 • Налично само на English
  0.01
  gram(s)
  /
  18.00
  gram(s)
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QC03AA56
Номер на лиценза:
 • 6873136.00.00
Идентификационен номер на продукта:
 • 35e554a2-d82d-485b-a7a5-83901e1db147
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000078427

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Гранули
Withdrawal period by route of administration:
 • In-feed use
  • говеда
   • Meat and offal
    5
    day
   • Milk
    1
    day
 • Oral use
  • говеда
   • Meat and offal
    5
    day
   • Milk
    1
    day

Наличност

Описание на опаковката:
 • Налично само на Deutsch
 • Налично само на Deutsch
 • Налично само на Deutsch
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Animedica GmbH
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • 0873136
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • BVL
Притежател на лиценза за употреба:
 • Animedica GmbH
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."