Премини към основното съдържание
MACRAMID, 50 mg/ml + 100 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini e suini
 • Linkomicīns
 • Spektinomicīns
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Italy

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
MACRAMID, 50 mg/ml + 100 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini e suini
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
 • Налично само на English
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QJ01FF52
Номер на лиценза:
 • 104099
Идентификационен номер на продукта:
 • 30a782d5-1a63-4793-9a6f-f3a95b6e27ef
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000097459

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Инжекционен разтвор
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • говеда
   • Meat and offal
    20
    day
   • Milk
    72
    hour
  • свиня
   • Meat and offal
    18
    day

Наличност

Описание на опаковката:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Fatro S.p.A.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
Тази информация не е налична за този продукт.
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • MdS
Притежател на лиценза за употреба:
 • Azienda Terapeutica Italiana A.T.I. S.r.l.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."