Премини към основното съдържание
ZEEL VETERINARIO
 • Arnica D3
 • SULFUR D6
 • CARTILAGO SUIS D6
 • COENZYM A D8
 • EMBRYO TOTALIS SUIS D6
 • ACIDUM THIOCTICUM D8
 • FUNICULUS UMBILICALIS SUIS D6
 • NADIDUM D8
 • NATRIUM DIETHYLOXALACETICUM D8
 • PLACENTA TOTALIS SUIS D6
 • Sanguinaria canadensis 4 DH
 • SYMPHYTUM OFFICINALE D6
 • RHUS TOXICODENDRON D2
 • Valid

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
ZEEL VETERINARIO
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  50.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
 • Налично само на English
  9.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
 • Налично само на English
  5.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
 • Налично само на English
  5.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
 • Налично само на English
  5.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
 • Налично само на English
  5.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
 • Налично само на English
  5.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
 • Налично само на English
  5.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
 • Налично само на English
  5.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
 • Налично само на English
  5.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
 • Налично само на English
  7.50
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
 • Налично само на English
  25.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
 • Налично само на English
  25.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QV07AQ
Номер на лиценза:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификационен номер на продукта:
 • 9cc3be7f-1e28-46ea-88b7-723bc410eeed
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000093716

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Инжекционен разтвор
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • говеда
   • Milk
    0
    day
  • говеда
   • Meat and offal
    0
    day
  • птици
   • Eggs
    0
    day
  • птици
   • Meat and offal
    0
    day
  • декоративна птица
   • Eggs
    0
    day
  • декоративна птица
   • Unspecified
    0
    day
  • куче
   • Unspecified
    0
    day
  • коза
   • Milk
    0
    day
  • коза
   • Meat and offal
    0
    day
  • оагнена овца
   • Milk
    0
    day
  • овца
   • Meat and offal
    0
    day
  • кон
   • Milk
    0
    day
  • кон
   • Meat and offal
    0
    day
  • котка
   • Unspecified
    0
    day
  • заек
   • Meat and offal
    0
    day
  • риба
   • Meat and offal
    0
    day
  • гризачи
   • Unspecified
    0
    day
  • свиня
   • Meat and offal
    0
    day
  • кон, предназначен за консумация от хора
   • Milk
    0
    day
  • кон, предназначен за консумация от хора
   • Meat and offal
    0
    day
  • заек, който не е предназначен за консумация от хора
   • Meat and offal
    0
    day
 • Intramuscular use
  • говеда
   • Milk
    0
    day
  • говеда
   • Meat and offal
    0
    day
  • декоративна птица
   • Unspecified
    0
    day
  • куче
   • Unspecified
    0
    day
  • коза
   • Milk
    0
    day
  • коза
   • Meat and offal
    0
    day
  • оагнена овца
   • Milk
    0
    day
  • овца
   • Meat and offal
    0
    day
  • кон
   • Milk
    0
    day
  • котка
   • Unspecified
    0
    day
  • заек
   • Meat and offal
    0
    day
  • свиня
   • Meat and offal
    0
    day
  • кон, предназначен за консумация от хора
   • Milk
    0
    day
  • кон, предназначен за консумация от хора
   • Meat and offal
    0
    day
  • заек, който не е предназначен за консумация от хора
   • Meat and offal
    0
    day
 • Intravenous use
  • говеда
   • Milk
    0
    day
  • говеда
   • Meat and offal
    0
    day
  • куче
   • Unspecified
    0
    day
  • коза
   • Milk
    0
    day
  • коза
   • Meat and offal
    0
    day
  • оагнена овца
   • Milk
    0
    day
  • овца
   • Meat and offal
    0
    day
  • кон
   • Milk
    0
    day
  • кон
   • Meat and offal
    0
    day
  • котка
   • Unspecified
    0
    day
  • заек
   • Meat and offal
    0
    day
  • свиня
   • Meat and offal
    0
    day
  • кон, предназначен за консумация от хора
   • Milk
    0
    day
  • заек, който не е предназначен за консумация от хора
   • Meat and offal
    0
    day
 • Subcutaneous use
  • говеда
   • Milk
    0
    day
  • говеда
   • Meat and offal
    0
    day
  • декоративна птица
   • Unspecified
    0
    day
  • куче
   • Unspecified
    0
    day
  • коза
   • Milk
    0
    day
  • коза
   • Meat and offal
    0
    day
  • оагнена овца
   • Milk
    0
    day
  • овца
   • Meat and offal
    0
    day
  • кон
   • Milk
    0
    day
  • кон
   • Meat and offal
    0
    day
  • котка
   • Unspecified
    0
    day
  • заек
   • Meat and offal
    0
    day
  • свиня
   • Meat and offal
    0
    day
  • кон, предназначен за консумация от хора
   • Milk
    0
    day
  • заек, който не е предназначен за консумация от хора
   • Meat and offal
    0
    day
 • Intraarticular use
  • говеда
   • Milk
    0
    day
  • говеда
   • Meat and offal
    0
    day
  • куче
   • Unspecified
    0
    day
  • коза
   • Milk
    0
    day
  • коза
   • Meat and offal
    0
    day
  • оагнена овца
   • Milk
    0
    day
  • овца
   • Meat and offal
    0
    day
  • кон
   • Milk
    0
    day
  • кон
   • Meat and offal
    0
    day
  • котка
   • Unspecified
    0
    day
  • заек
   • Meat and offal
    0
    day
  • свиня
   • Meat and offal
    0
    day
  • кон, предназначен за консумация от хора
   • Milk
    0
    day
  • кон, предназначен за консумация от хора
   • Meat and offal
    0
    day
  • заек, който не е предназначен за консумация от хора
   • Meat and offal
    0
    day

Наличност

Описание на опаковката:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Biologische Heilmittel Heel GmbH
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • -
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • MINSAL
Притежател на лиценза за употреба:
 • Biologische Heilmittel Heel GmbH
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."