Премини към основното съдържание
P.G. 600
 • Dinaatriumvesinikfosfaatdihüdraat
 • Gonadotropine sérique
 • Gonadotropine chorionique
 • Valid

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
P.G. 600
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
 • Налично само на English
  400.00
  international unit(s)
  /
  1.00
  Dose
 • Налично само на English
  200.00
  international unit(s)
  /
  1.00
  Dose
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QG03GA99
Номер на лиценза:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификационен номер на продукта:
 • 0c5e69d1-4e5a-4772-bb03-54d26440e087
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000093702

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Лиофилизат и разтворител за инжекционен разтвор
Withdrawal period by route of administration:
 • Subcutaneous use
  • женска свиня
   • Meat and offal
    0
    day
  • подрастващо женско прасе
   • Meat and offal
    0
    day

Наличност

Описание на опаковката:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
Тази информация не е налична за този продукт.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • -
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • MdS
Притежател на лиценза за употреба:
 • Intervet International B.V.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."