Премини към основното съдържание
NAFPENZAL ASCIUTTA
 • Dihidrostreptomicīns
 • Nafcillin
 • Benzilpenicilīna prokaīna sāls
 • Valid

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
NAFPENZAL ASCIUTTA
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  100.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Спринцовка
 • Налично само на English
  100.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Спринцовка
 • Налично само на English
  300.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Спринцовка
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QJ51RC22
Номер на лиценза:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификационен номер на продукта:
 • 59cbf25b-2029-40e3-9994-0942e7287545
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000090827

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Интрамамарна маз
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramammary use
  • говеда
   • Milk
    48
    hour
  • говеда
   • Meat and offal
    16
    day
  • овца
   • Milk
    108
    hour
  • овца
   • Meat and offal
    35
    day

Наличност

Описание на опаковката:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Intervet International B.V.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • -
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • MdS
Притежател на лиценза за употреба:
 • Intervet International B.V.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."