Премини към основното съдържание
A.A.-TRIM 40 mg/ml en 200mg/ml, oplossing voor injectie
 • Trimethoprim
 • Sulfametoxazol
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Netherlands

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
A.A.-TRIM 40 mg/ml en 200mg/ml, oplossing voor injectie
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  40.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
 • Налично само на English
  200.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QJ01EW11
Номер на лиценза:
 • REG NL 113625
Идентификационен номер на продукта:
 • 27492e3e-93c6-4819-a321-72d39c886e6a
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000067831

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Инжекционен разтвор
Species grouped by route of administration:
 • Intramuscular use
  • говеда
   • Milk
    4
    day
   • Meat and offal
    12
    day
  • теле
   • Meat and offal
    12
    day
  • свиня
   • Meat and offal
    12
    day
  • куче
  • котка

Наличност

Описание на опаковката:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • A.A.-Vet Diergeneesmiddelen N.V.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
Тази информация не е налична за този продукт.
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • Medicines Evaluation Board
Притежател на лиценза за употреба:
 • A.A.-Vet Diergeneesmiddelen N.V.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Additional information

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Documents

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."