Премини към основното съдържание
Veterinary Medicines

Ubrolexin intramammary suspension for lactating dairy cows

Разрешен
 • Cefalexin monohydrate
 • KANAMYCIN MONOSULPHATE

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
Ubrolexin intramammary suspension for lactating dairy cows
Ubrolexin suspensija lietošanai tesmenī govīm
Активна субстанция:
 • Налично само на English
 • Налично само на English
Видове животни, за които е предназначен вмп:
 • говеда
Начин на приложение:
 • Интрамамарно приложение

Информация за продукта

Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  210.36
  milligram(s)
  /
  1.00
  Спринцовка
 • Налично само на English
  120247.00
  international unit(s)
  /
  1.00
  Спринцовка
Фармацевтична форма:
 • Интрамамарна суспензия
Withdrawal period by route of administration:
 • Интрамамарно приложение
  • говеда
   • Meat and offal
    10
    day
   • Milk
    5
    day
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QJ51RD01
Статус на лиценза:
 • Valid
Описание на опаковката:
 • Налично само на English
 • Налично само на English

Допълнителна информация

Entitlement type:
Притежател на лиценза за употреба:
 • Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Marketing authorisation date:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Univet Limited
Отговорен орган:
 • PVD
Номер на лиценза:
 • V/MRP/08/1587
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Референтна държава членка:
Номер на процедурата:
 • IE/V/0221/001
Засегната държава членка:

Документи

Кратка характеристика на продукта

Този документ не съществува на този език (български). Можете да го намерите на друг език по -долу.
English (PDF)
Публикувано на: 3/05/2024
Latvian (PDF)
Публикувано на: 7/02/2022

Листовка

Този документ не съществува на този език (български). Можете да го намерите на друг език по -долу.
Latvian (PDF)
Публикувано на: 7/02/2022

Данни върху опаковката

Този документ не съществува на този език (български). Можете да го намерите на друг език по -долу.
Latvian (PDF)
Публикувано на: 7/02/2022
Колко полезна беше тази страница?:
No votes yet
Моля, не включвайте никакви лични данни, като вашето име или данни за контакт. Ако го направите, вие се съгласявате с обработката на тези данни в съответствие с Декларацията за поверителност на EMA относно искания за информация или достъп до документи. Ако желаете отговор от EMA, моля, вместо това изпратете въпрос до EMA.