Премини към основното съдържание
Veterinary Medicines

Ubropen 600 mg intramammary suspension for lactating cows

Authorised
 • Benzylpenicillin procaine monohydrate

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
Carepen vet 600 mg intramammary suspension for lactating cows
Ubropen 600 mg intramammary suspension for lactating cows
Активна субстанция:
 • Налично само на English
Видове животни, за които е предназначен вмп:
 • крава в лактационен период
Начин на приложение:
 • Интрамамарно приложение

Информация за продукта

Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  600.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Спринцовка
Фармацевтична форма:
 • Интрамамарна суспензия
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramammary use
  • крава в лактационен период
   • Meat and offal
    3
    day
   • Milk
    6
    day
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QJ51CE09
Статус на лиценза:
 • Valid
Authorised in:
 • Ireland
Описание на опаковката:
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English

Допълнителна информация

Entitlement type:
Притежател на лиценза за употреба:
 • Vetcare Oy
Marketing authorisation date:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Animedica GmbH
 • Kela - Kempisch Laboratorium - Kela Laboratoria
Отговорен орган:
 • Health Products Regulatory Authority
Номер на лиценза:
 • VPA10832/002/001
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Референтна държава членка:
Номер на процедурата:
 • FI/V/0110/001
Засегната държава членка:

Документи

Кратка характеристика на продукта

Този документ не съществува на този език (български). Можете да го намерите на друг език по -долу.
Английски (PDF)
Публикувано на: 9/08/2023

Листовка

Този документ не съществува на този език (български). Можете да го намерите на друг език по -долу.
Английски (PDF)
Публикувано на: 9/08/2023

Данни върху опаковката

Този документ не съществува на този език (български). Можете да го намерите на друг език по -долу.
Английски (PDF)
Публикувано на: 9/08/2023
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."