Премини към основното съдържание
Ubropen 600 mg intramammary suspension for lactating cows
 • Benzilpenicilīna prokaīna sāls monohidrāts
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Ireland

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
Ubropen 600 mg intramammary suspension for lactating cows
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  600.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Спринцовка
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QJ51CE09
Номер на лиценза:
 • VPA10832/002/001
Идентификационен номер на продукта:
 • 3a31dfab-3526-4520-993e-5d700ec73b35
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000044499

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Интрамамарна суспензия
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramammary use
  • крава в лактационен период
   • Meat and offal
    3
    day
   • Milk
    6
    day

Наличност

Описание на опаковката:
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Animedica GmbH
 • Kela - Kempisch Laboratorium - Kela Laboratoria
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • FI/V/0110/001
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • HPRA
Притежател на лиценза за употреба:
 • Vetcare Oy
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Засегната държава членка:
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."