Премини към основното съдържание
D. HYDRAT
 • Glucose
 • Caffeine
 • Sodium chloride
 • Natriumhydrogenkarbonat (E500)
 • Saccharose (Zucker)
 • Valid
Authorised in these countries:
 • France

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
D. HYDRAT
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QB05BB02
Номер на лиценза:
 • FR/V/0408561 0/1992
Идентификационен номер на продукта:
 • 9455ca80-4015-40b4-a2bd-f15c52c0a78a
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000035526

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Инфузионен разтвор
Withdrawal period by route of administration:
 • Intravenous use
  • теле

Наличност

Описание на опаковката:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Dopharma France
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
Тази информация не е налична за този продукт.
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • ANSES
Притежател на лиценза за употреба:
 • Dopharma France
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."