Hoppa till huvudinnehåll
Veterinary Medicines

MACROSYN 100 MG/ML SOLUTION FOR INJECTION FOR CATTLE, PIGS AND SHEEP

Authorised
 • Tulathromycin

Produktbeteckning

Läkemedlets namn:
MACROSYN 100 MG/ML SOLUTION FOR INJECTION FOR CATTLE, PIGS AND SHEEP
Macrosyn 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e ovini
Aktiv substans:
 • Finns tillgänglig endast på English
Djurslag:
 • Får
 • Svin
 • Nöt
Administreringsväg:
 • Intramuskulär användning
 • Subkutan användning

Ytterligare information om produkten

Aktiv substans / Styrka :
 • Finns tillgänglig endast på English
  100.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Läkemedelsform:
 • Injektionsvätska, lösning
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • Får
   • Milk
    no withdrawal period
   • Meat and offal
    16
    dygn
  • Svin
   • Meat and offal
    13
    dygn
 • Subcutaneous use
  • Nöt
   • Meat and offal
    22
    dygn
   • Milk
    no withdrawal period
Anatomisk terapeutisk kemisk veterinärkod (ATCvet-kod):
 • QJ01FA94
Godkännandestatus:
 • Godkänd
Authorised in:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.
Beskrivning av förpackning:

Ytterligare information

Entitlement type:
 • Försäljningstillstånd
Innehavare av godkännande för försäljning:
 • Bimeda Animal Health Limited
Marketing authorisation date:
Tillverkningsplatser för frisläppande av tillverkningssatser:
 • Bimeda Animal Health Limited
Ansvarig myndighet:
 • Ministry Of Health
Godkännandenummer:
 • 105434
Datum för ändring av godkännandestatus:
Referensmedlemsstat:
 • Frankrike
Förfarandenummer:
 • FR/V/0418/001
Berörda medlemsstater:
 • Österrike
 • Belgien
 • Danmark
 • Estland
 • Tyskland
 • Irland
 • Italien
 • Lettland
 • Litauen
 • Nederländerna
 • Polen
 • Spanien

Dokument

Gemensam fil för alla dokument

Det här dokumentet finns inte på detta språk (svenska). Du kan hitta det på ett annat språk nedan.
Italian (PDF)
Publicerad på: 6/04/2022
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."